Služby pre firmy - aklk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Služby pre firmy


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA


JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ


Naša advokátska kancelária poskytuje nasledovné právne služby pre firmy:

  • súdne a mimosúdne vymahánie pohľadávok

  • zastupovanie vo všetkých konaniach podľa Obchodného zákonníka

  • poradenstvo pri vypracovaní a uzatváraní zmlúv, spisovanie a pripomienkovanie zmlúv

  • zastupovanie v exekučnom konaní

  • zastupovanie pred obchodným registrom, živnostenským úradom, daňovým úradom

     a) zakladanie obchodných spoločností
     b) zmeny v spoločnostiach
     c) likvidácia spoločnosti
     d) ohlásenie živnosti
     e) elektronické podanie do obchodného a živnostenského registra

  • spisovanie žalôb

  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania


Disponujeme ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM  - ušetríte 50% polatkov


Obchodný register
a) podanie návrhu na zápis s.r.o.
bez ZEP - 300 EUR
so ZEP - 150 EUR
b) podanie návrhu na zápis a.s.
bez ZEP - 750 EUR
so ZEP - 375 EUR
c) podanie návrhu na zápis zmien
bez ZEP - 66 EUR
so ZEP - 33 EUR
d) výpis z Obchodného registra
bez ZEP - 6,50 EUR
so ZEP - 0,33 EUR

Živnostenský úrad
voľné živnosti
bez ZEP - 5 EUR
so ZEP - 0 EUR
remeselné/viazané živnosti
bez ZEP - 15 EUR
so ZEP - 7,50 EUR

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky