ODMENA - aklk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ODMENA


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA


JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ


ODMENA

Odmenu advokáta za poskytnuté právne služby upravuje Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Hodinová odmena - podľa počtu hodín vynaložených na poskytnutie právnej služby
Paušálna odmena
  a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas
  b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
Podielová odmena podielom na hodnote veci
Tarifná odmena podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci a počtov úkonov právnej služby
Pri dohodnutí odmeny ide vždy o individuálnu záležitosť, ktorá sa zakladá na predchádzajúcej dohode s klientom a to k spokojnosti oboch strán.  Právne služby poskytujeme za rozumné ceny  v medziach daných vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Ak máte záujem dozvedieť sa, koľko by Vás stálo riešenie Vášho problému advokátskou kanceláriou JUDr. Lucie Luptákovej nezáväzne nám napíšte prostredníctvom nášho
kontaktného formulára a stručne špecifikujte Váš problém, prípadne nás kontaktujte telefonicky za účelom dohodnutia osobnej konzultácie.

 JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky