ELEKTRONICKÝ PODPIS - aklk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ELEKTRONICKÝ PODPIS


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA


JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ


PODANIA DO OR, ŽR, OÚ, katastrálny odbor prostredníctvom ZARUČENÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
na celom území Slovenskej republiky do 24 hodín


Podanie do OR

  • zakladanie obchodných spoločností

  • zmeny v spoločnostiach

  • likvidácia spoločnosti


PODANIA DO ŽR

  • ohlásenie živnosti

  • ukončenie podnikania

  • ohlásenie prevádzkarne


PODANIA NA OÚ, katastrálny odbor

  • podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností


Výhody:

  • úspora finančných prostriedkov klientov

  • elektronické podania ušetria 50% finančných prostriedkov, odpadá potreba vyhotovenia viacerých overených fotokópii dokumentov, šetria sa poplatky za úradné overenie podpisov na formulároch podávaných do OR.

  • elektronické podania umožňujú vybavovanie podaní na všetkých obchodných registroch, živnostenských registroch, ako aj na všetkých okresných úradoch do 24 hodín od doručenia všetkých potrebných dokladov od klienta.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky