Služby pre občanov - aklk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Služby pre občanov


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA


JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ


Naša advokátska kancelária poskytuje nasledovné právne služby pre občanov:
a) občianske a obchodné právo:

 • zastupovanie na súde

 • príprava, pripomienkovanie, posúdenie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, nájomné zmluvy atď.)

 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností

 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 • zastupovanie v dedičskom konaní

 • zastupovanie v exekučnom konaní

 • vymáhanie pohľadávok

b) rodinné právo (výživné, rozvod, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
c) trestné právo

 • vypracovávanie písomných podaní, trestných oznámení, sťažností, opravných prostriedkov, žiadostí, vyjadrení, návrhov,

 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatňovanie nárokov na náhradu škody v trestnom konaní (adhézne konanie)

 • právne poradenstvo v oblasti trestného práva

 • obhajoba v trestnom konaní


Disponujeme ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM, čím ušetríte 50%
správnych poplatkov

Kataster nehnuteľností - poplatky
a)
návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katasta nehnuteľností
bez ZEP - 66 EUR
so ZEP - 33 EUR

b) návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný v zrýchlenom konaní:
bez ZEP - 266 EUR
so ZEP - 133 EURNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky