Služby podľa odvetvia - aklk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Služby podľa odvetvia


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA


JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ


Občianske právo
pomôžeme Vám pri v
ypracovaní zmlúv, pri vymáhaní pohľadávok, spísanie žalôb a iných podaní, pri zastupovaní pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy, najmä v katastrálnom konaní, možnosť autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností ako aj elektronické podanie návrhu na vklad.

Obchodné právo
pomôžeme Vám pri zakladaní spoločností, pri vykonávaní zmien v spoločnostiach ako aj
pri likvidácii spoločností, ponúkame možnosť elektronického podania na Obchodný register. Taktiež Vás zastúpime v konaní pred súdmi, pripravíme Vám zmluvy podľa Vašich požiadaviek

Rodinné právo
vypracujeme Vám návrh na zvýšenie, prípadne zníženie výživného, návrh na rozvod, návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zastupovanie v konaní pred súdmi ako aj zastupovanie v prípade mimosúdneho riešenia sporu.

Pracovné právo
poskytujeme právne služby pre zamestnancov
, ako aj pre zamestnávateľov, ponúkame zastupovanie pred súdmi v sporových konaniach.

Exekučné právo
ponúkame spísanie a podanie návrhu na exekúciu
, ako aj zastupovanie v exekučnom konaní. Spolupracujeme s kvalifikovanou exekučnou kanceláriou vo Zvolene.

Živnostenské právo
ponúkame možnosť zastupovania pri ohlásení živnosti, pri oznámení zmien (rozšírenie, zúženie predmetov podnikania), ustanovenie zodpovedného zástupcu, pozastavenie, ukončenie podnikania, ponúkame možnosť elektronického podania na Živnostenský register.

Trestné právo
ponúkame možnosť obhajoby v trestnom konaní, ako aj zastupovaniu poškodených v trestnom konaní


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky