MEDIÁCIA - aklk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

MEDIÁCIA


MEDIAČNÁ KANCELÁRIA


JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ


Ak si nemyslíte, že súd by mal byť prvým krokom k riešenie konfliktov. Ak viete o tom, aké prostriedky mimosúdneho riešenia Vášho sporu máte slobodne  k dispozícií. Ak si viete porovnať, ktoré riešenie je pre Vás ideálne nielen z hľadiska finančného, ale aj z hľadiska časového. A navyše, ak si viete predstaviť efektívnejší a menej stresový spôsob
ZVOĽTE SI MEDIÁCIU


Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu, alebo iného právneho vzťahu. Spor je možné riešiť v ktoromkoľvek štádiu, prípadne aj počas prebiehajúceho súdneho konania.


Vzťahuje sa na spory, ktoré vznikajú z: občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodno - záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.
Pri mediácii nie je úlohou mediátora rozhodnúť spor, ale sprostredkovať komunikáciu medzi znepriatelenými stranami a s pomocou odborných znalostí mediátora vyriešiť ich vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode. Za rozhodnutia zodpovedajú priamo účastníci sporu, ktoré ovplyvnia ich život.
Výsledkom je dohoda, ktorej obsah vytvorili strany sporu, má písomnú formu a je pre nich záväzná. Na rozdiel od súdneho konania po vyriešení sporu prostredníctvom mediácie zostávajú zachované, prípadne sa obnovia medziľudské, či obchodné vzťahy.


Výhodou mediácie je RÝCHLOSŤ, NÍZKE FINANČNÉ NÁKLADY, DOBROVOĽNOSŤ A ÚSTRETOVOSŤ, NEVEREJNOSŤ A DISKRÉTNOSŤ, ROVNOPRÁVNOSŤ, KREATÍVNE A NETRADIĆNÉ RIEŠENIA, ZACHOVANIE OBCHODNEJ REPUTÁCIE A DOBREJ POVESTI.


KONTAKTUJTE NÁS A DOHODNITE SI TERMÍN KONZULTÁCIE


CENNÍK MEDIÁTORA

Prvá konzultácia:      40,-€/hodina
Nemajetkové spory: 40,- €/hodina
Majetkové spory:     80,- €/hodinaNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky