ADVOKACIA - aklk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ADVOKACIA


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA


JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ

Vigilantibus iura scripta sunt :
právo je mocným nástrojom v rukách schopných
.“JUDr. Lucia Luptáková, pôsobí nielen ako mediátorka
, ale aj ako advokát a má skúsenosti v oblasti:


obchodného práva: zakladania obchodných spoločností, uskutočňovania zmien v týchto spoločnostiach (rozšírenie predmetov podnikania, zúženie predmetov podnikania, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, prevod obchodných podielov, likvidácia spoločnosti).

občianskeho práva: príprava zmlúv, vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva, vymáhanie pohľadávok, spisovanie žalôb a zastupovanie na súde.

rodinného práva: podávania návrhov na rozvod manželstva, zverenia deťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, podávanie návrhov na určenie, zvýšenie, alebo zníženie výživného.

trestného práva: namä obhajobu klientov v trestných veciach, ale aj zastupovanie poškodených v adhéznom konaní a uplatnenie nároku na náhradu škody.

Disponujeme ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM, čím dokážeme ZNÍŽIŤ finančné náklady klientov pri poskytovaní právnych služieb.

Poskytujeme klientom AUTORIZÁCIU zmlúv o prevode nehnuteľností, čím sa uľahší proces prevodu nehnuteľnosti.

Cieľom Advokátskej kancelárie JUDr. Lucie Luptákovej je poskytovanie kvalitných a odborných právnych služieb, mlčanlivosť, individuálny prístup a spokojnosť klienta. Spolupracujeme s vysoko kvalifikovaným notárom a exekútorkou vo Zvolene.  

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky