OCHRANA OS.ÚDAJOV - aklk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

OCHRANA OS.ÚDAJOV


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA


JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ


Vážime si Vašu dôveru a chceme Vás zároveň ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, je zabezpečená pred neoprávneným nakladaním v najvyššej možnej miere a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše osobné údaje sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery.

Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení. Vaše osobné údaje sú spracovávané v zákonnom/teda nevyhnutnom rozsahu.

V záujme ochrany Vašich osobných údajov je potrebné zdôrazniť, že udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a teda je právom dotknutej osoby, ktorú nie je možné k jeho udeleniu nútiť. Aby sme však dokázali Vaše požiadavky riešiť, potrebujeme Vaše osobné údaje.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky